Projektuję architekturę. Dla ludzi.

 

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Architektura to nierozerwalna część mojego życia. 

Nie da się "robić" architektury bez miłości do niej. Oprócz uczucia, potrzeba wielu lat pracy, znajomości trendów, ciągłego kształcenia, poznawania nowych technologii, bycia na "bieżąco".

Trzeba architekturą żyć. Co też czynię, starając się projektować najlepiej jak potrafię.

 

Mgr inż. arch. Kamila Śnieć

 

P.S. Aby obejrzeć projekty w dużej rozdzielczości należy kliknąć na zdjęcie ;).  Zapraszam również do śledzenia na bieżąco konta na Facebooku.

 

uploaded image

 

I design architecture. For people.

 

I am a graduate of the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology in Gliwice. Architecture is an inseparable part of my life.

You can not "do" architecture without love for it. In addition to feeling, you need many years of work, knowledge of trends, continuous education, learning about new technologies, being up to date.

Architecture needs to be lived. What I do, trying to design the best I can.

 

MSc. arch. Kamila Śnieć

 

P.S. To view projects in high resolution, click on the photo;). I also invite you to keep looking of my Facebook account.

Me!